future
ventures

Middels opeenvolgende ventures levert Entweder een positieve bijdrage aan de evolutie van de workspace. Nieuwe businessmodellen zijn gebaseerd op één of meerdere van onderstaande thema’s en kennen telkens het principe van entrepreneurial employment.

Thema’s

prefabricage van de bouw

De ‘built world’ wordt steeds complexer. Daarnaast neemt het gebrek aan vakmensen alleen maar verder toe. Deze twee trends samen vormen de basis voor de noodzaak tot fabricering van het bouwproces, een ontwikkeling die valt onder de paraplu van Construction Technology (‘contech’) en dus aanknopingspunten biedt voor verbetering van de (traditioneel lage) marges in de bouw.

automatisering van de transactie

Automatisering maakt gebruik van technologie om taken te automatiseren waar ooit mensen voor nodig waren. Op het moment dat deze toe wordt gepast op transacties dan verdwijnt ook daar de noodzaak tot menselijk handelen en dus van de ‘middle man’. Automatisering van transacties verkort dus de keten van product/dienst tot aan de gebruiker. Hierdoor zijn dan óf lagere prijzen voor de gebruiker óf hogere marges voor de aanbieder mogelijk.

ontstaan van de derde plek

Werken, wonen en vrijetijdsbesteding zijn niet langer streng gescheiden delen van het bestaan. In toenemende mate ontstaan er plekken waar deze drie vormen van tijdsbesteding samen komen. Op deze zogenaamde ‘derde plekken’ komen welvaart en welzijn samen en is het mogelijk om te ‘zijn’. Hiermee biedt de derde plek bij uitstek gelegenheid om huurprijzen op een hoger niveau te tillen.

van product naar service

Meer en meer ontstaat er een samenleving waarin ervaringen belangrijker worden dan bezittingen. Delen wordt de norm. Producten verworden binnen dat decor tot diensten doordat er waarde aan toe wordt gevoegd. Door deze waarde ten gelde te maken ontstaat er een win-win en daarmee, naast het ‘groene’ dat delen an-sich al in zich heeft, een ultieme vorm van duurzaamheid. 

Entrepreneurial
employment

De eerste stap binnen Entweder, bij een mogelijk nieuw businessmodel, luidt altijd “interne validatie”. Bij “groen licht” gaat Entweder op zoek naar twee founders om deze kans samen door te ontwikkelen van start-up tot scale-up. Elke venture kent daarom drie founders: een business founder, een technical founder en het Entweder studio team. De business en technical founder werken op basis van het hybride model van entrepreneurial “employment”: zij managen “hun” bedrijf en kunnen hiervoor maandelijks een managementfee indienen. Entweder houdt altijd alle aandelen en bij verkoop delen de founders mee in de opbrengst.

Prefabricage van de bouw

Automatisering van de transactie

Ontstaan van de derde plek

Van product naar service

Entweder_scrolltotop