Entweder
identity

Entweder gelooft dat je met doordachte ventures de workspace door kunt laten evolueren tot een plek waar welvaart in balans komt met welzijn. Deze ventures worden door Entweder zelf opgestart en altijd samen met twee Founders doorontwikkeld tot een proven, en daarmee verkoopbare, Scale-up. Naast innovatief venture builder is Entweder ook pragmatisch venture capitalist en daarmee geheel onafhankelijk.

Evolutie van de workspace

De tijd van kantoren als ‘type-fabrieken’ ligt definitief achter ons. Onze werkplekken zijn verworden tot plekken voor uitwisseling. Uitwisseling van ideeën, van geplande en ongeplande ontmoetingen, van werkplekken en zeker ook van energie. Dit alles in een omgeving die zich kenmerkt door een steeds hoger niveau van service en technologie. 

Een volgende stap is nu dat ‘buiten’ en zelfs het gebied onderdeel beginnen te worden van onze workspace: functies beginnen te vermengen, werk en privé raken nog meer vermengd en komen samen op de  zogenaamde ‘derde plek’. Werken wordt ‘zijn’. 

Omgeving van de workspace

Elke workspace kent een omgeving die bestaat uit een drietal componenten: uiteraard die van het te verrichten werk maar daarnaast ook die van de community en het fysieke. Het fysieke kent daarbij drie dimensies: de werkplek thuis, het kantoor en alles daar tussen in.

Om de experience rondom deze workspace te optimaliseren is het noodzakelijk om op elk van deze drie dimensies aan te grijpen.

De gemeenschappelijke deler voor deze acties luidt Property Technology (‘proptech’). Het totaal aan acties gaat dan niet alleen over het product, de services en het bijbehorende proces maar vooral ook over het onderliggende businessmodel.

Constante focus op een verbetering van deze drie invalshoeken samen zorgt dan voor een levend ecosysteem: ook in de workspace van Entweder zelf.

S4 model

De eerste stap binnen Entweder, bij een mogelijk nieuw businessmodel, luidt altijd “interne validatie”. Bij “groen licht” gaat Entweder op zoek naar twee Founders om deze Solution samen door te ontwikkelen van Start-up tot Scale-up.

Elke venture kent daarom drie Founders: een business Founder, een technical Founder en het Entweder Studio Team. De business en technical Founder werken op basis van het hybride model van entrepreneurial “employment”: zij managen “hun” bedrijf en kunnen hiervoor maandelijks een managementfee indienen. Entweder houdt altijd alle aandelen en bij verkoop delen de Founders mee in de opbrengst. 

Proven workspace innovation

Kenmerkend voor de aanpak van Entweder is de evolutie van de workspace en daarmee van de ventures. Entweder zet de ventures op het juiste pad door ‘de kinderziekten’ eruit te halen en ze daarmee naar de volgende fase te brengen. Start-up’s worden Scale-up’s die ‘het grote publiek’ kunnen gaan bedienen. Op dat moment worden de ventures naar de markt toe gebracht: kopers van de ventures kunnen dan eenvoudig opschalen en verder positief bijdragen aan de evolutie van de workspace. Proven workspace innovation!

Founder Stories: Glenn Holland

Founder Stories: Glenn Holland

 Founder storiesGlenn Holland Organisaties ontwikkelen zich sneller en sneller. Kantoorgebouwen en hun inrichtingen zijn echter nog net zo statisch als jaren geleden en faciliteren de groei van kantoorhoudende organisaties dus niet meer. BOW lost dit probleem op door...

Proven career innovation

Proven career innovation

proven career innovation Entweder staat voor het doorontwikkelen van de workspace maar nog meer voor het doorontwikkelen van jouw carrière. Entweder heeft bij haar zes exits bewezen dat mensen het verschil maken: dit alles was namelijk alleen mogelijk op basis van...

Adres Entweder in Amsterdam

Adres Entweder in Amsterdam

Adres Entweder in AmsterdamEntweder heeft sinds deze zomer een adres in Amsterdam. Het kantoor aan...

Entweder_scrolltotop