Entweder
identity

Entweder gelooft dat je met doordachte ventures de workspace door kunt laten evolueren tot een plek waar welvaart in balans komt met welzijn.  Deze ventures worden door Entweder zelf opgestart en altijd samen met twee founders doorontwikkeld tot een proven, en daarmee verkoopbare, scale-up. Naast innovatief venture builder is Entweder ook pragmatisch venture capitalist en daarmee geheel onafhankelijk.

Evolutie van de workspace

De tijd van kantoren als ‘type-fabrieken’ ligt definitief achter ons. Onze werkplekken zijn verworden tot plekken voor uitwisseling. Uitwisseling van ideeën, van geplande en ongeplande ontmoetingen, van werkplekken en zeker ook van energie. Dit alles in een omgeving die zich kenmerkt door een steeds hoger niveau van service en technologie. 

Een volgende stap is nu dat ‘buiten’ en zelfs het gebied onderdeel beginnen te worden van onze workspace: functies beginnen te vermengen, werk en privé raken nog meer vermengd en komen samen op de  zogenaamde ‘derde plek’. Werken wordt ‘zijn’. 

Omgeving van de workspace

Elke workspace kent een omgeving die bestaat uit een drietal componenten: uiteraard die van het te verrichten werk maar daarnaast ook die van de community en het fysieke.

Om de experience rondom deze workspace te optimaliseren is het noodzakelijk om op elk van deze drie dimensies aan te grijpen.

De gemeenschappelijke deler voor deze acties luidt Property Technology (‘proptech’). Het totaal aan acties gaat dan niet alleen over het product, de services en het bijbehorende proces maar vooral ook over het onderliggende businessmodel.

Constante focus op een verbetering van deze drie invalshoeken samen zorgt dan voor een levend ecosysteem: ook in de workspace van Entweder zelf.

Proven workspace innovation

Kenmerkend voor de aanpak van Entweder is de evolutie van de workspace en daarmee van de ventures. Entweder zet de ventures op het juiste pad door ‘de kinderziekten’ eruit te halen en ze daarmee naar de volgende fase te brengen. Start-up’s worden scale-up’s die ‘het grote publiek’ kunnen gaan bedienen. Op dat moment worden de ventures naar de markt toe gebracht: klanten kunnen dan eenvoudig opschalen en verder positief bijdragen aan de evolutie van de workspace. Proven workspace innovation!

Vacature Graphic Designer

Vacature Graphic Designer

Vacature Graphic DesignerVacature – Graphic Designer Functieomschrijving Entweder zoekt per direct...

Entweder_scrolltotop